Koordinaatorid

Maakonnad, piirkonnad, ministeeriumid, riiklikud energiaagentuurid, linnastud, kohalike omavalitsuste rühmitused... Pakti koordinaatorid on avaliku sektori asutused, kellel on võimalus anda strateegilisi juhiseid, tehnilist ja rahalist tuge linnapeade paktile allakirjutanutele ning paktiga liituvatele omavalitsusasutustele.

Lisaks finantsabile toetavad pakti koordinaatorid osapooli tavaliselt CO2-heitkoguste inventuuri ja/või kliima riskianalüüsi läbiviimisel, samuti säästva energia ning kliimaalaste tegevuskavade ettevalmistamisel ja elluviimisel.

- Pakti piirkondlikud koordinaatorid on detsentraliseeritud ametkonnad nagu näiteks piirkonnad, maakonnad või kohalike omavalitsuste rühmad.
- Pakti riiklikud koordinaatorid on riigiasutused nagu näiteks ministeeriumid või riiklikud energiaagentuurid.

Euroopa Komisjon tunnustab neid oluliste liitlastena, kes toetavad linnapeade pakti osapooli nende püüdlustes täita endale võetud kohustusi ja suurendada pakti mõju.


Liituge koordinaatorina


TÄPSEM OTSING Kustuta kõik


208 Leitud tulemused

Vasteid/lk