Töörühm

Töörühm

Linnapeade pakt on linnadele mõeldud algatus, mida kujundavad linnad ise. Praktikute grupp ühendab eriti aktiivseid linnu, piirkondi ja kliimamuutuste leevendamise ning nendega kohanemise eksperte kogu Euroopast ning annab neile võimaluse anda oma panus algatuse tugevdamisse ja arendamisse.

Rühma liikmed jagavad oma kogemusi ja eriteadmisi kliimamuutuste leevendamise, nendega kohalikul tasandil kohanemise ja energia kättesaadavuse valdkonnas. Neid kutsutakse ka andma oma panust algatuse peamistesse metodoloogilistesse ja strateegilistesse arengutesse. Sõltuvalt käsitletavatest teemadest kaasatakse kliimamuutustega kohanemise ja/või nende leevendamise eksperte, et tuua välja konkreetsed probleemid – nii pakti spetsiifilise metoodika kui ka edasiste arengute kohta käivate üldisemate juhiste osas.