Kogukonna toetamine

Partnerid ja seotud algatused

Linnapeade pakt ei ole eraldiseisev algatus. Vastupidi, ta teeb tihedat koostööd mitmesuguste algatustega, poliitikate ja projektidega, mille on käivitanud partnerid Euroopa institutsioonidest, riigiasutustest, võrgustikest ning teistest Euroopa ja rahvusvahelistest organisatsioonidest. Linnapeade pakti büroo töötab otseselt nende partneritega ja nendepoolsete algatustega, et erinevad tegevused tooksid pakti kogukonnale kasu ning et kooskõlastada kõik jõupingutused kohalike kliima- ja energiaalase meetmete ühiseks toetamiseks.

Võtmepartnerid Euroopa Liidu institutsioonidest pakuvad linnapeade pakti algatusele erilist toetust.

 

Related initiatives

Institutional partners

  • Nimi: CoR - Committee of the Regions
  • Link: http://cor.europa.eu/en
  • The Committee of the Regions (CoR) is the political assembly that provides local and regional authorities with a voice at the heart of the European Union.

  • Nimi: EASME - Executive agency for SMEs
  • Link: http://ec.europa.eu/easme/
  • EASME is the agency managing several of the EU programs that can provide funding opportunities to implement policies related to the Covenant’s objectives.

  • Nimi: EEA - European Environment Agency
  • Link: http://www.eea.europa.eu/
  • The EEA is an agency of the European Union. Its task is to provide independent information on the environment to those involved in developing, adopting, implementing and evaluating environmental policies.

  • Nimi: EIB - European Investment Bank
  • Link: http://www.eib.org/
  • The EIB is the EU bank, owned by the Member States. One of its four priorities is specifically dedicated to climate action. Covenant of Mayors stakeholders can contact EIB to explore funding options and advices for their projects.