Rahastamisvahendid

Säästva energia ja kliimaalaste tegevuskavade rahastamisvõimalused

Juurdepääs rahastusele on ambitsioonikate tegevuskavade projektideks muutmisel võtmetähtsusega. Finantsinstrumentide lehekülg pakub linnapeade pakti kogukonnale selget ja praktilist teavet rahastamisvõimaluste kohta.

Interaktiivne rahastamisjuhend kogub teavet Euroopa Liidu, liikmesriikide ja peamiste finantsasutuste, näiteks Euroopa Investeerimispanga hallatavate rahastamisalgatuste kohta. Juhend sisaldab ka teavet tugiteenuste ja uuenduslike rahastamiskavade kohta.

Kasulike linkide alajaotis sisaldab pakti kogukonna jaoks kõige asjakohasemaid rahastamisväljaandeid, sealhulgas näiteid parimatest juhtumitest ja õppetundidest.


Interaktiivne rahastamisjuhend


TÄPSEM OTSING Kustuta kõikURBIS

URBIS on uus linnadesse tehtavatele investeeringutele pühendatud nõustamisplatvorm Euroopa investeerimisnõustamise keskuse raames. URBIS loodi selleks, et linnaasutusi nõustada ja linnainvesteeringuprojektide, -programmide ja -platvormide loomist lihtsustada, kiirendada ja võimaldada. URBIS töötati välja koostöös Euroopa Komisjoni (regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat) ja Euroopa Investeerimispanga vahel ELi linnade universaalteenistuse kontekstis ELi linnade tegevuskavas piiritletud kavatsuste toetamiseks.

Kasulikud lingid

Siia on koondatud olulised väljaanded, sealhulgas linnapeade pakti kogukonna parimad tavad, omandatud teadmised ja kasulikud aruanded suurematest ELi institutsioonidest. Ainult linnapeade pakti kogukonnale mõeldud väljaannetele pääseb ligi käesoleva veebisaidi parooliga kaitstud ala ressursiraamatukogu kaudu (MyCovenant).

Oleme välja töötanud neljaosalise voldikusarja, mis käsitleb teie energia- ja kliimameetmete jaoks saadaval olevaid rahastusvõimalusi:

financing 4 leaflets 500x

  1. Innovative Financing Schemes

  2. Project Development Assistance

  3. EU Funding Programme

  4. Financial Institutions Instruments

And also...