Kohanemisressursid

Kohanemisressursid

Euroopa linnapeade pakti sekretariaat pakub koostöös Euroopa tasandi või riiklike ametivõimude ja muude sidusrühmadega nii veebipõhist kui ka muud tuge ning aitab ka allakirjutanutel üksteiselt õppida. Ükskõik kas olete kohanemistegevustega alustamas või juba rakendate või seirate oma kohanemiskava, pakti kogukond aitab hea meelega.

Linnapiirkondade kliimamuutustega kohanemise tööriisttöötati välja linnapeade pakti sekretariaadi ja Euroopa Keskkonnaameti koostöös ning kujutab enesest pakti kogukonna peamist kohanemisalast ressurssi. See selgitab kõiki kohanemiskava välja töötamiseks ja rakendamiseks vajalikke samme ning pakub viiteid kasulikele juhenditele ja tööriistadele. Tööriist on pakti osaliste poolt läbi katsetatud ja heaks kiidetud.

 uast logo 0uast2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leaflet

OLGE VALMIS ÜLEUJUTUSTEKS, KUUMALAINETEKS JA MUUDEKS KLIIMAMUUTUSTEGA KAASNEVATEKS PROBLEEMIDEKS

Häid mõtteid linnapeade paktis osalevate linnade ja piirkondade praktikast

> https://www.eumayors.eu/support/library.html

 Kasulikud lingid

Lisateavet leiab pakti SECAPi käsiraamatust. Pakti aruandlusvorm ja juhised aitavad paktile allakirjutanutel kohanemismeetmeid struktureerida.

Allakirjutanud linnade esindajatele on käesoleva veebilehe raamatukogu leheküljel kättesaadav hulk läbiproovitud näidete juhtumiuuringuid.

Kuidas kohanemismeetmeid rahastada?

Pakti interaktiivse rahastamisjuhendi kaudu leiate Euroopa rahastusprogrammi, mis teie vajadustele vastab. Lisainfot leiate ka meie brošüüridest ja veebipõhistest seminaridest.

Linnapeade pakti kogukonnale mõeldud Minu pakti lehel saate kolleegidega foorumite kaudu mõtteid vahetada ja leiate ressursiraamatukogust lisamaterjale. Minu pakti lehelt leiab ka kohanemisalase e-õppe mooduli ning naabrilt-naabrile õppevahendi abil saate ka ametikaaslastelt abi paluda.