Cities Energy Saving Sprint

Linnapeade paktiga ametlikul ühinemisel kohustuvad allakirjutanud kahe aasta jooksul välja töötama säästva energia (ja kliimaalase) tegevuskava.

Kohaliku omavalitsuse volikogu poolt heaks kiidetav paktile allakirjutanu tegevuskava kirjeldab 2020. või 2030. aasta eesmärkide saavutamiseks astutavaid samme.

Allpool leiate kõigi paktile allakirjutanute esitatud tegevuskavad, mis on juba heaks kiidetud või mis on praegu Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuses hindamisel. Täpsema teabe leidmiseks kasutage otsingumootorit.

The Cities Energy Savings Sprint

video Mayor Warsaw

 

„Just meie saame võtta linnades kasutusele meetmeid, et võidelda kütteostuvõimetusega ja pista rinda Venemaaga seotud energiasõltuvusega,“

Rafal Trzaskowski, Varssavi linnapea, ELi Linnapeade pakti juhatuse liige, Euroopa Regioonide Komitee liige.

 

MIS ON LINNADE ENERGIASÄÄSTUSPRINT?

#EUCitiesSaveEnergy #StandWithUkraine

Cities Energy Saving Sprint (Linnade energiasäästusprint) on Euroopa Komisjoni, Linnapeade pakti – Euroopa ja Euroopa Regioonide Komitee ühisalgatus, mille eesmärk on innustada linnu võtma meetmeid, vähendamaks nende energiatarbimist kohe. „Sprint“ kestab 4 kuud.

Kava REPowerEU osana on energiasäästu suurendamine järgmiseks talveks valmistumisel üliolulise tähtsusega. Iga praegu säästetud kw/h võimaldab meil akumulatsioonipaake uuesti täita ja järgmiseks talveks paremini valmistuda. Iga lähikuudel välditud kasvuhoonegaaside gramm on oluline samm mitte ainult seoses kliimaga, vaid näitab ka solidaarsust Ukrainaga. Seetõttu on oluline tegutseda nii praegu kui ka tulevase külma aastaaja saabumisel.

Paralleelselt kõigi põhjalike muutuste, tarbimise vähendamise ja energiaülemineku meetmetega on täna kiireloomuline vajadus võtta kasutusele erakorralised energiasäästumeetmed ning kavandada energiatarbimise vähendamine tuleval talvel. Omavalitsustel on siin ülioluline roll.

KUIDAS SAAB MINU LINN OSALEDA?

sprint

Programmiga Cities Energy Saving Sprint saate liituda siin!

Vaadake, milliseid hädaabimeetmeid saab võtta linnade Energiasäästusprindi VAHENDITEKOMPLEKTIST teie linn.

Kasutage Energiasäästusprindi suhtluskomplekti, et reklaamida oma kohalikke tegevusi ja osaleda kogu ELi hõlmavas liikumises.

Jagage oma kogemust Linnapeade paktiga sotsiaalmeedias #EUCitiesSaveEnergy või saatke meile
e-kiri
!