Liitu toetajana

Linnapeade pakt ühendab algatusega kõik valitsustasandid ning asjaomased tugiorganisatsioonid, asutused ja ühendused, et aidata kaasa kohaliku kliima- ja energiaalase tegevuse intensiivistamisele. Allpool leiate üksikasjalikumat teavet liitumise kohta.

Pakti toetajaid määratletakse kui mittetulunduslikke organisatsioone (kohalike ja piirkondlike omavalitsusasutuste ühendusi, võrgustikke, kohalikke ja regionaalseid energiaasutusi...), millel on võimekust edendada linnapeade pakti ning mobiliseerida ja toetada oma liikmeid ja/või kohalikke omavalitsusi, et saavutada linnapeade pakti eesmärgid.

Nad tegutsevad oma piirkonnas ja pädevusvaldkonnas (näiteks energia, keskkond, vesi, õhk) ning erinevatel valitsemistasanditel (näiteks Euroopa, riiklik, piirkondlik, kohalik), et edendada linnapeade pakti algatust ja toetada oma allakirjutanuid. Pakti toetajatel, kellel on ekspertteadmised regulatiivsetest-, seadusandlikest- ja finantsraamistikest, mille alusel nad tegutsevad – olgu siis kohalikul, piirkondlikul, riiklikul või Euroopa tasandil – on ideaalne võimalus pakkuda allakirjutanutele sobivat nõu ja tuvastada sünergiaid olemasolevate algatustega.


Kes võib osaleda?

Pakti toetajatena võivad osaleda kohalike ja piirkondlike omavalitsusasutuste võrgustikud ja ühendused, Euroopa föderatsioonid, kohalikud ja piirkondlikud temaatilised asutused (energia/keskkond).

Lisainformatsiooni leiate siit Kui soovite lisateavet, võtke palun ühendust pakti toetajate kasutajatoega: supporters@eumayors.eu.

Toetajate loend 

Kuidas liituda?

Pakti toetaja staatusest huvitatud kohalike asutuste võrgustikud peaksid läbima järgmised sammud:

1. ETAPP

esmase sobivuse kontrolli tarbeks täitke ja esitage online-registreerimisvorm

2. ETAPP

pärast sobilikkuse kinnitamist täitke ja allkirjastage linnapeade pakti sekretariaadi poolt saadetud kohustuste deklaratsioon

3. ETAPP

nõuetekohaselt täidetud ja allkirjastatud kohustuste deklaratsiooni kättesaamisel loob linnapeade pakt teie administratsiooni jaoks veebiprofiili. See võimaldab teil aktiivselt osaleda linnapeade pakti kogukonna tegevuses ja aidata teil paremini toetada teiega seotud allakirjutanuid.

Miks liituda?

Millal liituda?

Pakti toetajad võivad ühineda linnapeade paktiga kliima ja energia alal igal ajal selle lehe paremast veerust leitava registreerimisvormi kaudu.