Liitu paktile allakirjutanuna

Linnapeade pakt ühendab algatusega kõik valitsustasandid ning asjaomased tugiorganisatsioonid, asutused ja ühendused, et aidata kaasa kohaliku kliima- ja energiaalase tegevuse intensiivistamisele. Allpool leiate üksikasjalikumat teavet liitumise kohta.

Kohalikel omavalitsustel on kliimamuutuste leevendamisel ja nendega kohanemisel juhtiv roll. Osalemine linnapeade paktis kliima ja energia alal toetab neid selles ettevõtmises, pakkudes neile tunnustust, ressursse ning suhtlusvõrgustike loomise võimalusi, et viia oma energia- ja kliimaalased kohustused uuele tasemele.


Kes võib osaleda?

Linnapeade pakt kliima ja energia alal on avatud kõigile kohalikele asutustele, mille moodustavad demokraatlikult valitud esindajad või mis koosneb sellistest valitud esindajatest, olenemata nende suurusest ning energia- ja kliimapoliitika rakendamise etapist.

Kõrvuti paiknevad väikesed ja keskmise suurusega kohalikud omavalitsused võivad teatud tingimustel otsustada osaleda allakirjutanute rühmana ning esitada ühise säästva energia ja kliimaalase tegevuskava, võttes kas üksikult (variant 1) või ühiselt (variant 2) kohustuse vähendada CO2-heidet 40% võrra ning suurendada vastupanuvõimet kliimamuutustele. Lisateavet leiate jaotisest KKK

Allakirjutanute loend

Kuidas liituda?

Selle üha laieneva liikumisega liitumiseks peaksid kohalikud omavalitsused läbima järgneva protsessi.

 

1. ETAPP

Esitama linnapeade kliima- ja energiapakti algatuse kohalikule volikogule. Nõukogus toimuva arutelu hõlbustamiseks võite siia alla laadida kohustuste dokumendi

2. ETAPP

Kui volikogu on ametliku otsuse vastu võtnud, volitama linnapead või võrdväärset volikogu esindajat pakti ühinemisvormile alla kirjutama

3. ETAPP

Esitama pärast allakirjutamist oma andmed interneti kaudu ja üles laadima oma nõuetekohaselt allakirjutatud ühinemisvormi. Järgima järgmisi etappe, mida kirjeldatakse kohaliku omavalitsuse volikogule saadetavas kinnitavas e-kirjas.

Miks liituda?

Linnapeade paktile allakirjutanute jaoks on liikumisega ühinemiseks mitmeid põhjusi, muuhulgas:

Millal liituda?

Kohalikud omavalitsused võivad linnapeade paktile kliima ja energia alal igal ajal alla kirjutada. Soovitatav on sobitada kohaliku planeerimisega seotud tegevused pakti aruandlusega, et luua sünergiaid ja hõlbustada planeerimisprotsessi.