Liitu koordinaatorina

Linnapeade pakt ühendab algatusega kõik valitsustasandid ning asjaomased tugiorganisatsioonid, asutused ja ühendused, et aidata kaasa kohaliku kliima- ja energiaalase tegevuse intensiivistamisele. Allpool leiate üksikasjalikumat teavet liitumise kohta.

Pakti koordinaatorid võivad toetada nende geograafilises alas olevaid allakirjutanuid mitmel erineval viisil. Kaasa arvatud: linnapeade pakti edendamine, tehniline ja/või rahaline toetus säästva energia ja kliimameetmete kavade väljatöötamiseks ning rakendamiseks, paktile allakirjutanute võrgustike loomine. Kõik asjakohased tegevused, mis toetavad kohalikke kliima- ja energiameetmeid. Lisateavet näete siit.


Kes võib osaleda?

Maakonnad, piirkonnad, ministeeriumid, linnastud, kohalike omavalitsuste rühmitused... Pakti koordinaatorina tunnustatakse kõiki avalik-õiguslikke asutusi, mis kohustuvad ametlikult andma strateegilisi juhiseid, finants- ja tehnilist tuge linnapeade paktile allakirjutanutele.

Kui vajate täiendavaid selgitusi, võtke palun ühendust pakti koordinaatorite kasutajatoega aadressil: coordinators@eumayors.eu.

Koordinaatorite loend

Kuidas liituda

Avaliku sektori asutused, kes on huvitatud pakti koordinaatori staatusest, peaksid läbima järgmised sammud:

1. ETAPP

esmase sobivuse kontrolli tarbeks täitke ja esitage online-registreerimisvorm

2. ETAPP

Pärast sobilikkuse kinnitamist täitke ja allkirjastage linnapeade pakti sekretariaadi poolt saadetud kohustuste deklaratsioon

3. ETAPP

Allkirjastatud kohustuste deklaratsiooni kättesaamisel loob linnapeade pakt teie administratsiooni jaoks veebiprofiili. See võimaldab teil aktiivselt osaleda linnapeade pakti kogukonnas ja aidata teil paremini toetada teiega seotud allakirjutanuid.

Miks liituda?

Pakti koordinaatoriks saamisel on palju eeliseid:

Millal liituda?

Pakti koordinaatorid võivad ühineda linnapeade paktiga kliima ja energia alal igal ajal selle lehe paremast veerust leitava registreerimisvormi kaudu.