7,663

Allakirjutanut

238,855,526

elanikku

965

Uuele Linnapeade kliima- ja energiaalasele paktile allakirjutanut

Linnapeade pakt kliima ja energia alal, mille komisjoni volinik Miguel Arias Cañete on kuulutanud „maailma suurimaks linnakliima- ja energiaalaseks algatuseks”, liidab tuhandeid kohalikke ja piirkondlikke ametiasutusi, mis on vabatahtlikult võtnud kohustuse rakendada ELi kliima- ja energiaalaste eesmärke oma territooriumil.

Uued allakirjutanud lubavad nüüd vähendada 2030. aastaks CO2-heitkoguseid vähemalt 40% võrra ja võtta kasutusele tervikliku lähenemisviisi kliimamuutuste leevendus- ja nendega kohanemisprobleemide lahendamisel.

Loe edasiLoe edasi
The EU Covenant of Mayors and the World Alliance for Efficient Solutions join forces to scale up climate action
16 November 2017 - 16:34
Two one-of-a-kind initiatives acting for climate solutions chose to officially join forces today on the occasion of COP23 Energy Day in Bonn. ...
The Covenant of Mayors for Climate & Energy - 2017 key figures
15 November 2017 - 09:43
On the occasion of the Covenant of Mayors Day held on Monday, 13 November during COP23 in Bonn, the EU Covenant of Mayors Office released its 2017 infographics....
Save the date for the 2018 EU Covenant of Mayors Ceremony and Investment Forum!
8 November 2017 - 15:37
The 2018 EU Covenant of Mayors Ceremony and Investment Forum will take place on 21-22 February 2018 in Brussels. ...
Covenant coordinator Gran Canaria drives local climate & energy action through new support measures
25 October 2017 - 11:12
The Spanish Covenant coordinator Gran Canaria, through its energy arm Consejo Insular de la Energia, has recently launched its comprehensive support activities for signatory municipalities on the island, in order to boost the implementation of the Covenant of Mayors for Climate & Energy.  ...
Urban Innovative Actions: Topics for 3rd call for proposals are now available!
19 October 2017 - 10:37
The EU Urban Innovative Actions initiative has just published the topics for its upcoming third call for proposals....
Twitter
Teabevahetus
mobiili kaudu
Facebook
Pakti lehekülje
fänniks hakkamine
Newsletter
Kuukirja
tellimine
Rss feeds
Reaalajas
uudiste saamine
Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni. Veebilehte koordineerib pakti sekretariaat.
Uudised | Programm | Veebilehe kaart | RSS tugi | Panustajad | Õigusküsimused