6,761

Allakirjutanut

211,225,536

elanikku


Linnapeade pakt kliima ja energia alal, mille komisjoni volinik Miguel Arias Cañete on kuulutanud „maailma suurimaks linnakliima- ja energiaalaseks algatuseks”, liidab tuhandeid kohalikke ja piirkondlikke ametiasutusi, mis on vabatahtlikult võtnud kohustuse rakendada ELi kliima- ja energiaalaste eesmärke oma territooriumil.

Uued allakirjutanud lubavad nüüd vähendada 2030. aastaks CO2-heitkoguseid vähemalt 40% võrra ja võtta kasutusele tervikliku lähenemisviisi kliimamuutuste leevendus- ja nendega kohanemisprobleemide lahendamisel.

Loe edasiLoe edasi
 Udine, Italy: A revolving fund to finance energy efficiency actions
25 May 2016 - 09:41
In 2015, the Covenant Italian city of Udine decided to set up a revolving fund aimed at financing energy efficiency actions....
LitomÄÅice: Sit and connect on the Czech Republic's first solar bench
19 May 2016 - 15:32
Covenant signatory Litoměřice is the first Czech city to install a smart solar bench....
Calls for European Green Capital 2019 and European Green Leaf 2018 awards are open
17 May 2016 - 09:00
The European Commission has launched the search for the next cities to be crowned European Green Capital in 2019 and European Green Leaf in 2018....
Covenant of Mayors Benchmarks of Excellence: Get inspired by over 3,000 good practices!
13 May 2016 - 15:53
The catalogue of Benchmarks of Excellence is the Covenant of Mayors database of good practices submitted by signatories, Coordinators and Supporters...
Covenant of Mayors - East: A renewed office to support the initiative in the Eastern Partnership Countries
11 May 2016 - 12:07
2015 marked the end of a first period during which the Covenant of Mayors gained ground in Eastern Europe, South Caucasus and Central Asia thanks to the support of a dedicated Covenant of Mayors East Office operating since 2011....
Twitter
Teabevahetus
mobiili kaudu
Facebook
Pakti lehekülje
fänniks hakkamine
Newsletter
Kuukirja
tellimine
Rss feeds
Reaalajas
uudiste saamine
Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni. Veebilehte koordineerib pakti sekretariaat.
Uudised | Programm | Veebilehe kaart | RSS tugi | Panustajad | Õigusküsimused