7,067

Allakirjutanut

217,257,480

elanikku

447

Uuele Linnapeade kliima- ja energiaalasele paktile allakirjutanut

Linnapeade pakt kliima ja energia alal, mille komisjoni volinik Miguel Arias Cañete on kuulutanud „maailma suurimaks linnakliima- ja energiaalaseks algatuseks”, liidab tuhandeid kohalikke ja piirkondlikke ametiasutusi, mis on vabatahtlikult võtnud kohustuse rakendada ELi kliima- ja energiaalaste eesmärke oma territooriumil.

Uued allakirjutanud lubavad nüüd vähendada 2030. aastaks CO2-heitkoguseid vähemalt 40% võrra ja võtta kasutusele tervikliku lähenemisviisi kliimamuutuste leevendus- ja nendega kohanemisprobleemide lahendamisel.

Loe edasiLoe edasi
The Covenant of Mayors community tackling energy poverty: Sharing good practices
18 October 2016 - 14:51
With nearly 11% of the EU's population unable to adequately heat their homes at an affordable cost, making sure that the energy transition contributes to protecting vulnerable households is a necessity...
Urban Agenda: A "one-stop-shop" providing up-to-date information to Europe's cities
14 October 2016 - 15:38
The European Commission has just launched a new web portal for cities to further reach out to cities, foster the exchange of best practices and the development of urban strategies....
Lisbon's Green Corridor to become a structuring path of the city
13 October 2016 - 14:25
For several years now, Lisbon has been putting a lot of efforts in developing green areas in the city, to protect the environment and improve its citizens' quality of life...
Sustainable urban planning: Good practices from European Green Capital & Green Leaf Cities
6 October 2016 - 11:19
Energy coaching in companies, fast rechargeable electric city buses or efficient stormwater management: two new reports from the European Green Capital and Green Leaf Cities competitions outline inspirational practices in sustainable urban planning from 17 cities across Europe...
Covenant of Mayors Training on Financing: Call for expression of interest
4 October 2016 - 11:03
The Covenant of Mayors Office is organising a two-day training session on financing local sustainable development projects...
Twitter
Teabevahetus
mobiili kaudu
Facebook
Pakti lehekülje
fänniks hakkamine
Newsletter
Kuukirja
tellimine
Rss feeds
Reaalajas
uudiste saamine
Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni. Veebilehte koordineerib pakti sekretariaat.
Uudised | Programm | Veebilehe kaart | RSS tugi | Panustajad | Õigusküsimused