6,825

Allakirjutanut

211,518,653

elanikku


Linnapeade pakt kliima ja energia alal, mille komisjoni volinik Miguel Arias Cañete on kuulutanud „maailma suurimaks linnakliima- ja energiaalaseks algatuseks”, liidab tuhandeid kohalikke ja piirkondlikke ametiasutusi, mis on vabatahtlikult võtnud kohustuse rakendada ELi kliima- ja energiaalaste eesmärke oma territooriumil.

Uued allakirjutanud lubavad nüüd vähendada 2030. aastaks CO2-heitkoguseid vähemalt 40% võrra ja võtta kasutusele tervikliku lähenemisviisi kliimamuutuste leevendus- ja nendega kohanemisprobleemide lahendamisel.

Loe edasiLoe edasi
EU Covenant of Mayors and Compact of Mayors launch largest global coalition of cities committed to fighting climate change
22 June 2016 - 11:01
Global Covenant of Mayors for Climate & Energy will combine efforts and leadership to accelerate climate action at the local level worldwide....
EUSEW Awards 2016: The four winning innovative energy projects
16 June 2016 - 15:32
On 14 June, the winners of the 2016 EUSEW Awards for innovative energy projects were announced during an Award Ceremony in Brussels....
 Almada, Portugal: A revolving fund for less carbon
13 June 2016 - 17:55
After seven years of successful operation, Almada’s Less Carbon Climate Fund is now being redesigned and upgraded - it will become a revolving fund....
Exploring innovative financing solutions with CITYnvest in Lithuania
10 June 2016 - 17:41
Lithuanian local authorities recently explored innovative financing models at a CITYnvest seminar in Vilnius....
Munich and Prague: Sharing experience on climate change adaptation management
7 June 2016 - 12:17
Munich and Prague are committed to adapting to climate change...
twitter
twitter 1
twitter 2
facebook
facebook 1
facebook 2
newsletter
newsletter 1
newsletter 2
rss feeds
rss feeds 1
rss feeds 2
Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni. Veebilehte koordineerib pakti sekretariaat.
Uudised | Programm | Veebilehe kaart | RSS tugi | Panustajad | Õigusküsimused