7,542

Allakirjutanut

233,756,005

elanikku

838

Uuele Linnapeade kliima- ja energiaalasele paktile allakirjutanut

Linnapeade pakt kliima ja energia alal, mille komisjoni volinik Miguel Arias Cañete on kuulutanud „maailma suurimaks linnakliima- ja energiaalaseks algatuseks”, liidab tuhandeid kohalikke ja piirkondlikke ametiasutusi, mis on vabatahtlikult võtnud kohustuse rakendada ELi kliima- ja energiaalaste eesmärke oma territooriumil.

Uued allakirjutanud lubavad nüüd vähendada 2030. aastaks CO2-heitkoguseid vähemalt 40% võrra ja võtta kasutusele tervikliku lähenemisviisi kliimamuutuste leevendus- ja nendega kohanemisprobleemide lahendamisel.

Loe edasiLoe edasi
Horizon 2020 Smarticipate project fosters participatory governance in cities through open data
28 July 2017 - 09:52
The EU Horizon 2020 project Smarticipate aims to boost the role of citizens in urban planning and decision-making procedures through an ICT-enabled approach to local governance...
Join the 2017 world Climathon!
26 July 2017 - 16:22
Climate-KIC invites cities around the world to take part in the 2017 Climathon movement on the 27th of October and drive local climate action....
FosterREG project trained 500 officials from public authorities in integrated urban regeneration strategies
25 July 2017 - 13:52
The Horizon 2020 FosterREG project successfully built the capacity of 500 public servants from EU local and regional authorities in planning and implementing integrated urban regeneration strategies...
Coast 2 Coast Climate Challenge: Central Denmark is tackling the climate challenges!
19 July 2017 - 11:23
Denmark is one of the countries in Europe to face the greatest losses as a consequence of devastating weather events...
Join the IUC city-to-city cooperation programme
18 July 2017 - 15:04
Cities in the Member States of the European Union who wish to exchange with a city facing similar challenges in another region of the world are encouraged to apply for the International Urban Cooperation (IUC) city-to-city cooperation programme on sustainable urban development....
Twitter
Teabevahetus
mobiili kaudu
Facebook
Pakti lehekülje
fänniks hakkamine
Newsletter
Kuukirja
tellimine
Rss feeds
Reaalajas
uudiste saamine
Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni. Veebilehte koordineerib pakti sekretariaat.
Uudised | Programm | Veebilehe kaart | RSS tugi | Panustajad | Õigusküsimused